Blended learning klinische gemmotherapie praktijk uitgesteld tot 2022

Tijdens deze blended learning maak je kennis met tal van facetten van de gemmotherapie. We starten met een historisch overzicht. Je maakt kennis met de filosofie die achter de klinische gemmotherapie steekt. De verschillende bereidingsvormen en hun praktische gebruik. Daarnaast worden tal van planten besproken voor mens en dier.

Programma deel 1 online

  • kort inleiding gemmotherapie
  • introductie fytosociologie
  • introductie homotoxicologie
  • monografiën van de belangrijkste planten

Programma deel 2 in groep

omzetten van de theorie naar praktijk voor het uitwerken van casussen in groep 

De theorie wordt digitaal aangeboden. Van de deelnemers wordt verwacht om deze al door te nemen voor aanvang van het weekend. Tijdens het weekend wordt het praktische gedeelte toegelicht, casussen besproken en leer je als deelnemer verschillende protocollen samenstellen.

Het praktijkweekend is wegens de nieuwe corona-maatregelen uitgesteld tot 2022 een nieuwe datum volgt vanaf 15 januari 2022

Locatie in de omgeving Hoei wordt doorgegeven na inschrijving.

Inbegrepen: volledige opleiding (online en praktijk) - biologische koffie en thee op de praktijkdagen. 

niet inbegrepen overnachtingen en maaltijden

495,00 €