Gemmotherapie, de 4 dimensies

Een andere kijk op werken met gemmotherapie. Dit is een nieuwe opleiding met nieuwe inzichten. Tijdens deze opleiding maak je kennis met planten uit de gemmotherapie volgens de evolutie, fytosociologie, antroposofie en symboliek.

Bomen vertellen verhalen. Van oudsher zijn mensen gefascineerd door deze verhalen. Binnen dit traject maak je kennis met de gemmotherapeutische producten vanuit een andere visie en leer je ze inzetten via hun plaats in de biotoop alsook plantenverhalen en portretten. Je maakt kennis met een stukje evolutieleer vanuit het holisme en ontdekt de samenhang met ziektes.

Programma

  • Historiek
  • De wetmatigheden van de natuurgeneeskunde
  • Evolutie en phylogenie
  • Boomsymboliek volgens de antroposofie
  • Keltische boomwijsheid
  • Fytosociologie (biotoop en homotoxicologie)
  • Phytembryotherapie, planten therapeutische referenties en typologie.

Opleiding bestaat uit een aantal modules en taken via een online platform. Doel is dat de deelnemer op creatieve wijze de samenhang natuur en gezondheid ontdekt en deze leert toepassen in een praktijksetting. De deelnemer wordt tijdens het traject gevraagd om een aantal opdrachten af te werken. Na het volgen van de opleiding en het afleveren van de opdrachten ontvangt de deelnemer een attest. De opleiding loopt over 1 jaar en kan opgestart worden op eender welk moment. tijdsdruk 2 uur per week. De begeleiding gebeurt via het online platform.

495,00 €
Please select variants first