Algotherapie

Algotherapie

Van oudsher is de interesse voor de zee en alles wat uit de zee voortkomt heel belangrijk. De zee en zijn producten spelen dan ook een belangrijke rol in onze gezondheid. Binnen de algotherapie bestuderen we de zeewieren en alle nevenproducten zoals ook het plasma van Quinton etc